مهربان خدای من

                                 

مهربان خدای من

امشب نگاهی به پرونده ام انداخته ام

دیده ام

نه اهل شب زنده داری ات بوده ام

نه اهل نافله

و نه اهل غفیله

دیده ام در این بده بستان

بنده و معبود

تنها دل به تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو داده بودم

وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

دستم را گرفتی

 چه زمانها که خواستم  از خستگی این راه رهایت کنم ....بماند .....اما

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

مهربان تر و با غیرت تر از این حرف هایی ..............

ومن گرمی مهربانیت را بیش از پیش حس میکنم

و از تــــــــــــــــــــــــــــــــــو

میخواهم هیچ زمان و مکانی  واسطه جدایی

میان من وتــــــــــــــــــــــــــــو نباشد

واگر ...............

آن لحظه ، لحظه مرگ من باشد

بگذار خاطرات خوش عاشقانه هایمان در ذهنم باقی بماند

به همین راضی ام و دلخوش.....

خودت باش

خودتان باشید نه فتوکپی و رونوشت همدیگر

خودتان را از روی دست دیگران ننویسید!

 

باورکنید بعضی ها ساکت شان دلنشین است

وبعضی ها پرحرفشون!!

 

بعضی ها با چشم وموی سیاه زیبایند

وبعضی ها با چشمان رنگی و بلوند!

 

بعضی ها با شیطنتت دل می برند

و بعضی با نجابت و...

 

جذابیت هرکس منحصر بفرد خودشان است!

 

باورکنید رفتار و خصوصیات تقلید شده و

مصنوعی، شخصیتتان را خراب می کند...

 

تا می توانید خودتان باشید!

لطفا دیگران بجای خود کپی نکنید.

 

                                             

یاس

 

 

توی این روزهای بهاری شما دعوت میکنم به بوی خوش یاس که سرشار از ارامشه

 

 

                                                                 

در بی کرانه زندگی دو چیز افسونم کرد:

آبی اسمان که می ببینم و می دانم نیست

و خدایی که نمی بینم و می دانم هست.
نویسندگان