فکر

  • Miss dolati
  • دوشنبه ۲۰ فروردين ۹۷
  • ۱۴:۳۱

کتابی‌ که می‌ خوانی نباید به جای تو فکر کند

بلکه  باید  تو را به فکر وا دارد